keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill ตะลุุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส : 8116-V08

ความยาววิดีโอ 40 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 48 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,800.00

รายละเอียดคอร์ส

UpSkill ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์ ม.ต้น แข่งขัน
สอนโดย พี่แท็ป และพี่ป่าน เอเลเวล
แนวโจทย์ครบ ครอบคลุม อัดแน่น อัดเดทปีล่าสุด
อีกทั้งการจับเวลา UpSkill ให้น้องได้ฝึกฝนเสมือนสถานการณ์จริง
พร้อมด้วยเทคนิค APoint ให้น้องๆ พร้อมทำโจทย์ประยุกต์ได้ทุกรุปแบบ

บทเรียน
  • ชุดที่ 1
  • ชุดที่ 2
  • ชุดที่ 3
  • ชุดที่ 4
  • ชุดที่ 5
  • ชุดที่ 6
  • ชุดที่ 7