keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

UpSkill ชีววิทยาสามัญ

รหัส : 2307-V08

ความยาววิดีโอ 41.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 46 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชีววิทยา ม.ปลาย แข่งขัน Upskill ชีววิทยาสามัญ
สอนโดย พี่วิเวียน ออนดีมานด์

เรียนรู้จากข้อสอบจริง เชื่อมโยงได้จากทุกเรื่อง
- เน้นการสอบวิชาชีววิทยาสามัญเป็นหลัก
- รวมรวมทุกแนวโจทย์ข้อสอบสนามสามัญ ที่ออกชัวร์!!
- สอนการบริหารเวลาให้ห้องสอบ
- มีการวิเคราะห์และเฉลยข้อต่อข้อให้น้องเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจน
- "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดของวิชาชีวะได้อย่างเป็นระบบ

***รับตำราได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค.63 เป็นต้นไป***

บทเรียน
  • แนะนำคอร์ส
  • บทที่ 1 Basic Bio
  • บทที่ 2 Genetic
  • บทที่ 3 Taxo & Eco
  • บทที่ 4 Human I
  • บทที่ 5 Human II
  • บทที่ 6 Plant
  • แบบทดสอบหลังเรียน