keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill วิทย์ฯ สสวท.,สพฐ รอบ1และรอบ2

รหัส : 9219-V03

ความยาววิดีโอ 21 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 23.1 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส: 9219 UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้า สสวท., สพฐ. (รอบ 1 และ รอบ2)
อาจารย์ผู้สอน:
พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา, พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาสลภานุมาศ, พี่หมู โสภณ วณิชพรประเสริฐ
ระดับของเนื้อหา: ทบทวนบทเรียนทั้งหมดและฝึกทำข้อสอบกับครูผู้สอน เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เนื้อหาเรียงลำดับตามบทเรียน

เหมาะสำหรับ :
- น้องเตรียมตัวแข่งขันสอบเข้า ม. 1 ทุกโรงเรียนแข่งขันสูง หรือ ห้อง Gifted
- น้องที่เตรียมตัวสอบเข้า สสวท. และ สพฐ.

บทเรียน
 • ข้อสอบชุดที่ 1
 • ข้อสอบชุดที่ 2
 • ข้อสอบชุดที่ 3
 • ข้อสอบชุดที่ 4
 • ข้อสอบชุดที่ 5
 • ข้อสอบชุดที่ 6
 • ข้อสอบชุดที่ 7
 • ข้อสอบชุดที่ 8
 • ข้อสอบชุดที่ 9
 • ข้อสอบชุดที่ 10
 • ข้อสอบชุดที่ 11
 • ข้อสอบชุดที่ 12