keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill ฟิสิกส์สามัญ

รหัส : 0374-V08

ความยาววิดีโอ 31 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,800.00

รายละเอียดคอร์ส

Upskill ฟิสิกส์สามัญ
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • เปิดดูก่อนเริ่มเรียน
  • แนวข้อสอบวิชาสามัญ
  • แนวข้อสอบชุดที่1
  • แนวข้อสอบชุดที่2
  • แนวข้อสอบชุดที่3
  • แนวข้อสอบชุดที่4
  • แนวข้อสอบชุดที่5
  • แนวข้อสอบชุดที่6
  • online Solution