keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ep 1

รหัส : NS0003-V01

ความยาววิดีโอ 33 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ  

ครูอารยา  ควัฒน์กุล  (ครูฟ้า) วท.บ. เคมี(เกียรตินิยมอันดับ1), กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์

 • นักเรียนทุนในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค. Premium)

ครูพัชรพงษ์ เพ็งผจญ (ครูบอย) กศ.บ. เคมี(เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • สอบบรรจุข้าราชครูอันดับ 1 ของจังหวัดนครสวรรค์  
 • ชนะเลิศการประกวดแข่งขันโครงการระดับประเทศและรางวัลศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ครูที่ปรึกษาการทำการทดลองเพื่อแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ ปี 2562
 • วิทยากรบรรยายความรู้ O-net วิชาเคมี

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1 

สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Learn Anywhere และสาขาทั่วประเทศ
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า
500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  
รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • แสง
 • มวลและน้ำหนักแรงต่างๆ
 • เสียงและการได้ยิน
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • อาหารและสารอาหาร
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์การแยกสาร
บทเรียน
 • การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • แสง
 • มวลและน้ำหนัก
 • แรงต่างๆ
 • เสียงและการได้ยิน
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • อาหารและสารอาหาร
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
 • การแยกสาร