keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 ep 1

รหัส : NS0001-V01

ความยาววิดีโอ 32 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 38.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

ครูธรธร  เพ็งผจญ  (ครูโก้) ติวเตอร์ชื่อดังและผู้บริหาร รร.กวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม (The G)

 • สร้างความสำเร็จให้ น้องประถมในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มากว่า 18 ปี สามารถสอบติด รร. ม.1 ชื่อดังอันดับ 1 ของภาคเหนือ
 • นักเรียนทุนโครงการเร่งรัดพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Learn Anywhere และสาขาทั่วประเทศ
สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  
รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
 • สมการและการแก้สมการ
 • ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • ค.ร.น. ห.ร.ม.
 • มุมและส่วนของเส้น
 • เส้นขนาน
 • ทิศและแผนผัง
 • เศษส่วน
 • การบวกลบเศษส่วน
บทเรียน
 • จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ
 • สมการและการแก้สมการ
 • ตัวประกอบของจำนวนนับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • มุมและส่วนของเส้นตรง
 • เส้นขนาน
 • ทิศและแผนผัง
 • เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
 • แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดที่ 1
 • แบบทดสอบคณิตศาสตร