keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มเคมีเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโรงเร

รหัส : 3112-V03

ความยาววิดีโอ 65 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 78 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,200.00

รายละเอียดคอร์ส
เคมี ม.ต้น แข่งขัน ติวเข้มเนื้อหาเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์  
- สำหรับการเตรียมตัวสอบโรงเรียนแข่งขันสูง สอนเนื้อหาอย่างทุกประเด็น แต่ทำให้กระชับ
- สอนทุกเนื้อหาที่ออกข้อสอบ
- ทำความเข้าใจผ่านข้อสอบจริง
- สอนให้เข้าใจง่าย ฮุกประเด็นและจำได้นาน
- เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
- เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ
บทเรียน
 • พื้นฐานเคมี
 • สารรอบตัว
 • การแยกสาร
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • น้ำเพื่อชีวิต
 • สารละลายกรด-เบส
 • อะตอมและตารางธาตุ
 • พันธะเคมี
 • พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุผสม
 • ปริมาณสารสัมพันธ์
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา