keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill คณิตศาสตร์สามัญ

รหัส : 8309-V08

ความยาววิดีโอ 80 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 96 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,800.00

รายละเอียดคอร์ส

UpSkill คณิตศาสตร์สามัญ เลข ม.ปลาย แข่งขัน สอนโดย พี่แท็ป เอเลเวล ข้อสอบอัพเดทปีล่าสุด พร้อมด้วยเทคนิค APoint ให้น้องๆ ทำโจทย์ได้ทุกแนวสนามสอบ

บทเรียน
 • บทนำ Upskill คณิตศาสตร์ สามัญฯ
 • ระบบจำนวนจริง
 • ทฤษฎีจำนวน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
 • Expo & Log
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัส
 • ความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • ข้อสอบชุดที่ 1
 • ข้อสอบชุดที่ 2