keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack Advanced คณิตฯ-วิทย์ฯ เล่ม 2

รหัส : 4892-S02

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

4892 Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 2 (4017,4816)

 อาจารย์ผู้สอน  (พี่ชัวร์)ศิริชัย  เพชรชู  (พี่ปาล์ม)พุทธชาด  จันทร์เมือง


รายละเอียดคอร์ส 
:         
ระดับของเนื้อหา  เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก

เหมาะสำหรับ :  
น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน


ประกอบไปด้วย    

วิทยาศาสตร์

- เคมีพื้นฐาน
- สารและการเปลี่ยนแปลง


คณิตศาสตร์

- เลขยกกำลัง
- รากที่สองในระบบจำนวนจริง
- บทประยุกต์
- อสมการ
- ระบบสมการ

บทเรียน