keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิตฯ Advanced เล่ม 2

รหัส : 4816-V02

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 29 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Advanced เล่ม 2
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา : เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส :
- เลขยกกำลัง
- รากที่สองในระบบจำนวนจริง
- บทประยุกต์
- อสมการ
- ระบบสมการ

บทเรียน
  • แนะนำการเรียน
  • บัญญัติไตรยางศ์
  • อัตราส่วน
  • บทประยุกต์
  • โจทย์ปัญหาสมการ
  • เลขยกกำลัง