keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 2 เคมี

รหัส : 4017-V02

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 29 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 2 - เคมี

รายละเอียดคอร์ส : 
ระดับของเนื้อหา เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส 
- ธาตุและสารประกอบ
- สารเคมีรอบตัว

บทเรียน
  • ธาตุและสารประกอบ
  • สารรอบตัว
  • การเปลี่ยนแปลงของสาร