keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.4 เทอม 1

รหัส : 4890-S02

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

อาจารย์ผู้สอน : (พี่ชัวร์)ศิริชัย เพชรชู (พี่ปาล์ม)พุทธชาด จันทร์เมือง

รายละเอียดคอร์ส : 

ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียนหัวข้อการเรียนในคอร์ส


ประกอบไปด้วย : 

4015 วิทย์ฯ Classice ป.4 เทอม 1 

- กระบวนการวิทยาศาสตร์
-  ความหลากหลายขอสิ่งมีชีวิต
- แรงโน้มถ่วง มวลและน้ำหนัก
- แสงและตัวกลางของแสง

4814 คณิตฯ Classice ป.4 เทอม1

- จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
- การบวกและการลบจำนวนนับ
- การคูณและการหารจำนวนนับ
- แบบรูป
- เวลา

บทเรียน