keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิต Classic ป.4 เทอม 1

รหัส : 4814-V02

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์  ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :        

ระดับของเนื้อหา  เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

2 การบวกและการลบจำนวนนับ

3 การคูณและการหารจำนวนนับ

4 แบบรูป

5 เวลา

บทเรียน
  • แนะนำคอร์สเรียน
  • จำนวนนับ
  • การบวกและการลบจำนวนนับ
  • การคูณและการหารจำนวนนับ
  • ตัวไม่ทราบค่า
  • แบบรูป
  • เวลา