keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack Advanced คณิตฯ-วิทย์ฯ เล่ม 1

รหัส : 4891-S03

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 1

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู และ พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา : เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่างๆ เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก

เหมาะสำหรับ :
น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

วิทยาศาสตร์ :

- หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- การดำรงชีวิตของพืช
- การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- พันธุกรรมเเละความหลากหลายทางชีวภาพ

คณิตศาสตร์ :

- สมบัติจำนวนนับ
- ระบบจำนวนเต็ม
- เศษส่วนและทศนิยม
- สมการและอสมการ

บทเรียน