keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 1 ชีววิทยา

รหัส : 4016-V02

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 29 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 1 - ชีววิทยา
อาจารย์ผู้สอน : พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขันมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่าง ๆ                                                เช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก                                                                                                                                                                                                        เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- การดำรงชีวิตของพืช
- การดำรงชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
- พันธุกรรมเเละความหลากหลายทางชีวภาพ

บทเรียน
  • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • การดำรงชีวิตของพืช
  • สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต