keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิตฯ Advanced เล่ม 1

รหัส : 4815-V02

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 29 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Advanced เล่ม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
รายละเอียดคอร์ส :ระดับของเนื้อหา เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน
มีโจทย์แข่งขันที่                                                                        อยู่ในระดับยากจากสนามสอบต่าง ๆเช่น สพฐ. สสวท. และโอลิมปิก                                                                                                                                                    เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบแข่งขันทั้งในโรงเรียนและสนามสอบนอกโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- สมบัติจำนวนนับ
- ระบบจำนวนเต็ม
- เศษส่วนและทศนิยม
- สมการและอสมการ

บทเรียน
  • แนะนำคอร์สเรียนคณิตศาสต์ Advanced เล่ม 1
  • สมบัติของจำนวนนับ
  • ระบบจำนวนเต็ม
  • เศษส่วน และทศนิยม
  • สมการ และอสมการ