keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack Classic คณิตฯ-วิทย์ฯ ป.6 เทอม 2

รหัส : 4887-S04

ความยาววิดีโอ 50 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 66.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2
อาจารย์ผู้สอน : (พี่ชัวร์)ศิริชัย เพชรชู (พี่ปาล์ม)พุทธชาด จันทร์เมือง


รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐานมีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

วิทยาศาสตร์

- ปรากฎการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
- เงาและปรากฎการ์ณธรรมชาติ
- ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

คณิตศาสตร์

- เรขาคณิตสองมิติ
- รูปเรขาคณิตสามมิติ พื้นที่ผิวและปริมาตร
- การนำเสนอข้อมูล
- สมการ

บทเรียน