keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ประถมประถมเนื้อหา • วิทยาศาสตร์ favorite_border

วิทย์ฯ Classic ป.6 เทอม 2

รหัส : 4008-V04

ความยาววิดีโอ 29 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 34.8 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

วิทย์ฯ Classic ป.6 เทอม 2
อาจารย์ผู้สอน : พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
รายละเอียดคอร์ส :
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- ปรากฎการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
- เงาและปรากฎการ์ณธรรมชาติ
- ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

บทเรียน
  • ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
  • ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
  • เงาและปรากฏการณ์ธรรมชาติ