keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มชีววิทยาเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และโ

รหัส : 2114-V03

ความยาววิดีโอ 45.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 50.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
ชีววิทยา ม.ต้น แข่งขัน ติวเข้มเนื้อหาชีววิทยา เข้าเตรียมอุดม มหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูง
สอนโดย พี่วิเวียน ออนดีมานด์
เนื้อหา ชีวะ เข้มข้นเหมาะสำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมฯ หิดลฯ และ จุฬาภรณฯ
ตำราสี ภาพชัดเจน  เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
เนื้อหาสอนครอบคลุมการสอบเข้า ม.ปลาย และมีตัวอย่างข้อสอบเข้าโรงเรียนแข่งขันสูง
มีเทคนิคช่วยจำ  "Bio Map" ช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
และยังมี "ตำราพูดได้" ให้น้องดูคลิปจากในหนังสือ เพื่อช่วยน้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที
บทเรียน
  • พื้นฐานชีวะวิทยา(basic bio)
  • อนุกรมวิธาน
  • สัตว์
  • มนุษย์
  • พันธุศาสตร์
  • พืช (Plant)
  • ระบบนิเวศ (ecosystem)
  • มลภาวะทางสิ่งแวดล้อม และหลักการอนุรักษ์