keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

News Feed (Vocab)

รหัส : FR0002-V01

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿4,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเพิ่มความแข็งแกร่งด้านคำศัพท์ ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "สนุก" และ "แม่นยำ"

เรียนรู้ศัพท์ ‘อย่างเป็นธรรมชาติ’ ผ่านข่าวดังระดับโลกในหมวดต่าง ๆ

อาทิ accident, crime, disaster, environment, technology,

medicine, research, politics, economy

เน้นการเดาศัพท์ การตีความตามบริบท และเข้าใจความหมายที่แท้จริงของแต่ละคํา ไม่เน้นการท่องจํา

เนื้อหาแต่ละตอนพ่วงด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมากคัดสรรเฉพาะศัพท์สำคัญที่ต้องใช้เท่านั้น

บทเรียน
 • EP01
 • EP02
 • EP03
 • EP04
 • EP05
 • EP06
 • EP07
 • EP08
 • EP09
 • EP10
 • EP11
 • EP12