keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-series เล่ม 7

รหัส : 9107-V03

ความยาววิดีโอ 70 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 84 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT3 N-series
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่แท็ป พี่เคน พี่เฟรนด์
- เนื้อหาครอบคลุมข้อสอบปีล่าสุด
- สำหรับเพื่อใช้สอบให้น้องได้ฝึกฝน การทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

บทเรียน
  • N-SERIES เล่ม 7 เนื้อหาฟิสิกส์
  • N-SERIES เล่ม 7 ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์
  • N-SERIES เล่ม 7 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์
  • N-SERIES เล่ม 7 ตะลุยโจทย์เคมี