keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-series เล่ม 6

รหัส : 9106-V05

ความยาววิดีโอ 29.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 35.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,200.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส N-Series PAT3 เล่ม 6  คณิตศาตร์วิศวกรรม

สอนโดย : พี่แท็ป
เป็นเล่มที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยกันถึง 7 บท

 1. พีชคณิต
 2. เรขาคณิต
 3. ลำดับและอนุกรม
 4. แคลคูลัส
 5. ความน่าจะเป็น
 6. สถิติ
 7. เชาว์และโจทย์ปัญหา

น้องยังได้รับเฉลยแบบละเอียดและสอดแทรกเทคนิค Supermap, Supermap-X, A Point, K-tips ที่เป็นเทคนิคที่พี่ๆได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจและจำหลักได้โดยไม่ต้องท่องจำ น้องๆสามารถไปทบทวนก่อนสอบได้ เพราะมีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่ายและมีโจทย์ตัวอย่าง โจทย์อ้างอิงที่น่าสนใจอีกด้วย

บทเรียน
 • 9106_V05_01_1.00_N-Series เล่ม 6 คณิตศาสตร์วิศวกรรม.mp4
 • 9106_V05_02_1.06_N-Series เล่ม 6 คณิตศาสตร์วิศวกรรม.mp4
 • 9106_V05_03_1.05_N-Series เล่ม 6 คณิตศาสตร์วิศวกรรม.mp4
 • 9106_V05_04_1.06_N-Series เล่ม 6 คณิตศาสตร์วิศวกรรม.mp4
 • 9106_V05_05_1.08_N-Ser