keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-series เล่ม 4

รหัส : 9104-V05

ความยาววิดีโอ 21.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 26 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿1,500.00

รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส N-Series PAT3 เล่ม 4  ไฟฟ้า

สอนโดย: พี่โหน่ง,พี่เต้ย
เป็นเล่มที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยกันถึง 5 บท

  1. พื้นฐานไฟฟ้าสถิต
  2. ไฟฟ้ากระแสตรง
  3. แม่เหล็กไฟฟ้า
  4. ไฟฟ้ากระแสสลับ
  5. ไฟฟ้าอื่นๆ

น้องยังได้รับเฉลยแบบละเอียดและสอดแทรกเทคนิค Supermap, Supermap-X, A Point, K-tips ที่เป็นเทคนิคที่พี่ๆได้พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจและจำหลักได้โดยไม่ต้องท่องจำ น้องๆสามารถไปทบทวนก่อนสอบได้ เพราะมีเนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่ายและมีโจทย์ตัวอย่าง โจทย์อ้างอิงที่น่าสนใจอีกด้วย

 

บทเรียน
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแสตรง
  • แม่เหล็กไฟฟ้า
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ