keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.6 เทอม 1

รหัส : 4883-S04

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง และ พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
วิทยาศาสตร์ :
- การเจริญเติบโตของมนุษย์
- อาหารและสารอาหาร
- หินและวัฎจักรหิน
- สารและสสาร
คณิตศาสตร์ :
- จำนวนและการดำเนินการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
- ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- ร้อยละและอัตราส่วน

บทเรียน