keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิต Classic ป.6 เทอม 1

รหัส : 4802-V04

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- จำนวนและการดำเนินการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
- ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- ร้อยละและอัตราส่วน

บทเรียน
  • บทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
  • บทที่ 2 ตัวประกอบของจำนวนนับ
  • บทที่ 3 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  • บทที่ 4 ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  • บทที่ 5 ร้อยละและอัตราส่วน