keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

วิทย์ Classic ป.6 เทอม 1

รหัส : 4002-V04

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

วิทย์ฯ Classic ป.6 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- การเจริญเติบโตของมนุษย์
- อาหารและสารอาหาร
- หินและวัฎจักรหิน
- สารและสสาร

บทเรียน
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • อาหารและสารอาหาร
  • การเจริญเติบโตของมนุษย์
  • สารและสสาร
  • หินและวัฏจักรหิน