keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.5 เทอม 1

รหัส : 4881-S04

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 1
ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู / พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ทบทวนความรู้คู่กับการเรียนในโรงเรียนรวมถึงเพิ่มเกรดในโรงเรียน
เนื้อหาภายในคอร์ส :
วิทยาศาสตร์ :
- แรงในชีวิตประจำวัน
- เสียงและการได้ยิน
- สารและการเปลี่ยนแปลง
คณิตศาสตร์ :
- จำนวนและการดำเนินการ
- เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
- ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- บทประยุกต์ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- การวัด (ความยาวและน้ำหนัก)
- สมการและการแก้สมการ

บทเรียน