keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

PACK วิทย์ฯ-คณิตฯ CLASSIC ป.5 เทอม 1

รหัส : 4881-S04

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 66 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 1

ครูผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู / พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง

ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง

เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ทบทวนความรู้คู่กับการเรียนในโรงเรียนรวมถึงเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

วิทยาศาสตร์ :

- แรงในชีวิตประจำวัน
- เสียงและการได้ยิน
- สารและการเปลี่ยนแปลง

คณิตศาสตร์ :

- จำนวนและการดำเนินการ
- เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
- ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- บทประยุกต์ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- การวัด (ความยาวและน้ำหนัก)
- สมการและการแก้สมการ

บทเรียน