keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิต Classic ป.5 เทอม 1

รหัส : 4801-V04

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 36 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
- ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- บทประยุกต์ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
- การวัด ( ความยาวและน้ำหนัก )

บทเรียน
  • บทที่ 1 เศษส่วน
  • บทที่ 2 ทศนิยม
  • บทที่ 3 บทประยุกต์
  • บทที่ 4 ความยาว น้ำหนัก