keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

รหัส : 8216-V03

ความยาววิดีโอ 30 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 33 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿2,700.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล คณิตศาสตร์ ม.ปลาย เนื้อหา สอนโดย พี่แท็ป เอเลเวล
เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย ด้วยเทคนิค APoint ให้น้องๆ เข้าใจพื้นฐานคณิตศาสตร์
พร้อมทำโจทย์ได้ทุกแนว และยังมีระบบ Clear ให้สอบถามข้อสงสัยได้ตลอด 24 ชม.

บทเรียน
  • I. ความหมายของสถิติ
  • II. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • III. การวัดค่ากลางของข้อมูล
  • IV. การวัดตำแหน่ง
  • V. การกระจายสัมบูรณ์
  • VI. การกระจายสัมพัทธ์
  • VII. คะแนนมาตรฐาน
  • VIII. การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ
  • IX. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล