keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสารและการเปลี่ยนแปลง

รหัส : C3182-S06

ความยาววิดีโอ 40 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 48 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,800.00

รายละเอียดคอร์ส
เคมี ม.ต้น เนื้อหา Pack 1 เคมี ม.ต้น : กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสาร และการเปลี่ยนแปลงฯ
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์  
- ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เรียนได้ทุกคน 
- สอนให้เข้าใจง่าย ฮุกประเด็นและจำได้นาน
- เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
- เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ เหมาะกับน้องๆ ม.ต้น
บทเรียน