keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Mastery (Intensive)

รหัส : FR0001-V01

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿4,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเริ่มต้นของนักเรียนใหม่ทุกคน ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘เข้มข้น’ และ ‘คุ้มค่า’

รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ การวิเคราะห์ข้อสอบ เพื่อสรุปเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

– READING

ฝึกตอบคําถามจากโจทย์ทั้ง 8 ชนิด

วิเคราะห์จากมุมมองของผู้ออกข้อสอบ ไล่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยาก

– GRAMMAR

เจาะข้อสอบ error identification รวม 40 ประเด็นที่ใช้ออกข้อสอบมากที่สุด

– VOCAB

เนื้อหาแปลกใหม่ เน้นเข้าใจคําศัพท์ ไม่เน้นท่องจํา

เพิ่มความแม่นยําด้วยแบบฝึกหัดจํานวนมาก

ที่ช่วยให้ทักษะการเดาศัพท์ของทุกคนพัฒนาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

บทเรียน
 • EP01
 • EP02
 • EP03
 • EP04
 • EP05
 • EP06
 • EP07
 • EP08
 • EP09
 • EP10
 • EP11
 • EP12