keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

GAT Connect Plus63

รหัส : 9409-V05

ความยาววิดีโอ 15 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 18 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿2,300.00

รายละเอียดคอร์ส

GAT Connect plus ปี 63
สอนโดย พี่แมน ชัยรัตน์ กันบุญมา
- แนวโจทย์ครอบคลุมทุกปี และครบทุกข้อ มีโจทย์มากที่สุด และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง
- มีการใช้เทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร เข้าใจง่าย ต่อให้บทความยาวเกิน 2 หน้า พี่แมนก็สามารถทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายๆภายใน 15 นาที
- พร้อมทั้งสอนวิธีการฝนกระดาษคำตอบ ที่เป็นวิชาที่จัดว่ากระดาษคำตอบที่เข้าใจยากที่สุด

บทเรียน
  • สัญลักษณ์การเชื่อมโยง โจทย์เน้นเทคนิค
  • โจทย์ฝึกซ้อม
  • โจทย์แนวข้อสอบจริง