keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลาย GAT-PAT • คณิตศาสตร์ favorite_border

คณิตศาสตร์ UPLEVEL (PAT1และคณิตสามัญ)

รหัส : 8316-V02

ความยาววิดีโอ 45 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 54 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,500.00

รายละเอียดคอร์ส
บทเรียน
 • Intro to Up Level
 • เซต
 • จำนวนจริง
 • เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
 • ตรรกศาสตร์
 • ภาคตัดกรวย
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เมทริกซ์
 • เวกเตอร์
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ลำดับและอนุกรม
 • แคลคูลัส
 • ความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
 • ทิ้