GAT-PAT AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3399-S06 : กลุ่มเคมี TCAS เล่ม 1-5 Anywhere

ชื่อคอร์ส : AN3399 Pcak เคมี TCAS

***เริ่มเรียนและรับตำราวันที่ 25 มกราคม 2563 

ตำราคอร์ส 3301 จัดส่งให้วันที่ 24 มกราคม 2563
ตำราคอร์ส 3302-3303 / K-Tips Premium และ 1,000 ข้อมูเตลู จัดส่งให้วันที่ 6 มีนาคม 2563
ตำราคอร์ส 3304-3305 จัดส่งให้วันที่ 1 พฤษภาคม 2563***

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ : อ.เคน อรรถเวชกุล
M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech USA
วศบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รายละเอียดคอร์ส 
เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ปลายแข่งขัน ในระบบ TCAS
โดยจัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี
สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ
เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน , PAT2 , วิชาสามัญ และภูมิภาคทั้ง มข., ม.อ.และมช.
นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip
เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส 
1. กลุ่มอะตอม
2. กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์
3. กลุ่มกรด - เบส
4. กลุ่มไฟฟ้า เคมี
5. กลุ่มเคมีอินทรีย์

เพิ่มเติม : หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)
น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ 
และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์
โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆภายใน 24 ชั่วโมง

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 159 ชม. ชม.เรียน +20% : 191 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿7,900.00