keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pre-calculus for Inter

รหัส : PCI0001

ความยาววิดีโอ 10 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 10 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿1,500.00

รายละเอียดคอร์ส

** เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2020 **

ข้อมูลคอร์สเรียน

ประเภท: เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมด: 5 ชม.
เวลาที่สามารถเรียนได้: 10 ชม.
อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

Profile ครู

คอร์ส Pre-calculus for Inter สอนโดย อ.ศิลา สุขรัศมี (พี่ตูน) UCADEMIA

*สอนแคลคูลัส 1 และ 2 มากว่า 15 ปี*
- เด็กค่าย สอวน.คณิตศาสตร์ ค่าย 1 และ 2
- 100 คะแนนเต็ม คณิต 1 วิชาสามัญ 3 ปีซ้อน (ปี 59-61)
- 300 เต็ม PAT 1 คณิตศาสตร์ 2 ปีซ้อน (ปี 60-61)

>> การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย