คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส MUIC9203 : Excel usage for MBI (Midterm)

** เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 2020 **

ข้อมูลคอร์สเรียน

ประเภท : เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมด : 10 ชม.
เวลาที่สามารถเรียนได้ : 13 ชม.
อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

Course outline

1) Min, max, average, sum, and how to lock cells
2) Financial functions, PMT, FV
3) Vlookup & Hlookup
4) If function, nested IF, and or
5) Sumproduct
6) Goal seek and Scenario manager
7) Sumif, sumifs, countif, countifs, consolidated
8) Form &index
9) Pivot table, filter, and dashboard

Profile ครู

*Baschelor's degree: Baschelor of Business Administration, Mahidol University International College - First Class honors, GPA 3.89
*Master: MAster of Management, College of Management Mahidol University (CMMU), GPA 4.00
*Teaching Since 2012

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา โหลดไฟล์ตำราได้ในระบบ และไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿3,400.00