คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส SI231110 : Three-dimensional space

** เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2020 **

ข้อมูลคอร์สเรียน

ประเภท: เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมด: 11 ชม.
เวลาที่สามารถเรียนได้: 22 ชม.
อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

คอร์ส SI231110 Three-dimensional space ประกอบด้วย:

- Three-dimension space
- Vector in three-dimension space
- Line in three-dimension space
- Plane in three-dimension space
- Vector and curve function

Profile ครู

คอร์ส SI231110 Three-dimensional space สอนโดย 'พี่มอมอ UCADEMiA'
*ประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์ และ แคลคูลัสมากกว่า 8 ปีในสถาบันชั้นนํา
และเป็นอาจาย์พิเศษในหลายโรงเรียน เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา

>> การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Phd candidate สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา โหลดไฟล์ตำราได้ในระบบ และไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿3,100.00