คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส SIMA9103 : MATH II (midterm)

** เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2020 **

ข้อมูลคอร์สเรียน

ประเภท: เนื้อหา
เนื้อหาทั้งหมด: 23 ชม.
เวลาที่สามารถเรียนได้: 46 ชม.
อายุคอร์สเรียน: 3 เดือน

คอร์ส MATH II (midterm) ประกอบด้วย:

SI231109 Polar Coordinate
SI231110 Three-dimensional space
SI231111 Partial derivatives

Profile ครู

คอร์ส MATH II (midterm) สอนโดย 'พี่มอมอ UCADEMiA'
*ประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์ และ แคลคูลัสมากกว่า 8 ปีในสถาบันชั้นนํา
และเป็นอาจาย์พิเศษในหลายโรงเรียน เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา

>> การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- Phd candidate สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา โหลดไฟล์ตำราได้ในระบบ และไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿6,100.00