keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

กลุ่มเคมี TCAS เล่ม 1-5

รหัส : 3399-S06

ความยาววิดีโอ 301.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 362 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿7,900.00

รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 1-5
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
- เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
- เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
- พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 30 ปี
- มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
- เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว

บทเรียน