keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

SAT Reading & Writing

รหัส : 5847-V04

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 10 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿12,500.00

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องม.ปลายที่ต้องการใช้คะแนน SAT ยื่นเข้าคณะอินเตอร์สายศิลป์และสายภาษาทั้ง BBA CU, EBA TU, JIPP CU, BALAC CU, BASCII CU, BBA TU, และ BE TU เป็นต้น รายละเอียดของคอร์สนี้ ได้แก่

- เป้าหมายของคอร์สนี้คือให้ได้คะแนน 500 Up ใน writing part มีปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับ SAT พร้อมแบบฝึกหัดของแต่ละเรื่อง แบ่งเป็น เจ็ดบท และมีแบบฝึกหัดคำถามลักษณะข้อสอบจริงท้ายบทพร้อม writing full test

- ใน Reading part เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง word choice, main idea, purpose, evidence ซึ่งจำเป็นต่อการทำข้อสอบ มีแบบฝึกหัดเสมือนจริง คำถามแบบข้อสอบจริงในแต่ละบท

- สุดท้ายจะมี Full Test ท้ายเล่มความยากเสมือนของจริง เมื่อสมัครคอร์สเรียน น้องจะได้:

- บัตรMock สีฟ้า สำหรับ SAT Mock Exam จำนวน 1 ครั้ง

- เข้าร่วมกิจกรรม SAT Boost up ทั้ง SAT Math + SAT Reading and Writing