keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7

รหัส : 1399-S72

ความยาววิดีโอ 196 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 233 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿7,900.00

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1-7
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่่เกรท พี่เฟรนด์ ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน