keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1 : กลศาสตร์ 1

รหัส : 1301-V08

ความยาววิดีโอ 18.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 22 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

ช่องทางการเรียน

฿1,700.00

รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ