คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส TUSI902 : [Final] 1 Night Miracal แคลคูลัส 1 SIIT

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 6 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

คอร์ส [Final] 1 Night Miracal แคลคูลัส 1 SIIT ประกอบด้วยข้อสอบตะลุยโจทย์ดังนี้:

- การอินทิเกรต
- เทคนิคการอินทิเกรต
- การประยุกต์ของอินทิกรัล
- อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
- ลำดับและอนุกรมอนันต์

Profile ครู

คอร์ส [Final] 1 Night Miracal แคลคูลัส 1 SIIT สอนโดย 'พี่มอมอ UCADEMiA'
'ณฐพล มีสวัสดิ์'

*ประสบการณ์สอน คณิตศาสตร์ และ แคลคูลัสมากกว่า 8 ปีในสถาบันชั้นนํา
และเป็นอาจาย์พิเศษในหลายโรงเรียน เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัยและสตรีวิทยา

>> การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Phd candidate สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในระบบเรียน** **คอร์สนี้ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿2,400.00