คอร์สมหาวิทยาลัย

แคลคูลัส
ชื่อคอร์ส U110 : ลำดับและอนุกรมอนันต์

ข้อมูลสินค้า

ชั่วโมงเรียน: 6.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 3 เดือน

คอร์ส Calculus 1 Final U110 เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ ประกอบด้วย:

- ลำดับของจำนวนจริงและลำดับอนันต์
- อนุกรมอนันต์
- การทดสอบอนุกรมอนันต์
- อนุกรมสลับ

Profile ครู

คอร์ส Calculus 1 Final U110 เรื่อง ลำดับและอนุกรมอนันต์ สอนโดย 'พี่เต้ UCADEMiA'
'วุฒิ ปุตระเศรณี'
*คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*ผู้คิดค้นและวางหลักสูตร Calculus by UCADEMiA

>> เกรดวิชา Calculus

Calculus I : A
Calculus II : A
Differential Equations : A
(คะแนนสอบ Midterm 99.5/100)

>> คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

PAT1 1/2558 : 254/300
PAT1 2/2558 : 270/300
800 คะแนนเต็ม SAT math II
100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณิตศาสตร์ กสพท 94/100

**คอร์สนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในระบบเรียน** **คอร์สนี้ไม่สามารถชำระเงินปลายทางได้**

฿1,800.00