ประถมเนื้อหา AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN4813-V02 : คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2

ชื่อคอร์ส: AN4813 คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน:   พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู

ระดับของเนื้อหา: ปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้น ป.4

เหมาะสำหรับ :

-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน

-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน

-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ชม.เรียนจริง : 26 ชม. ชม.เรียน +20% : 31.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿3,200.00