ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส AN8189-S06 : Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8107-8108) ANYWHERE

AN8189 คณิตศาสตร์ ม.ต้น pack 4 (จำนวนจริงและทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ) คณิตศาสตร์ ม.ต้น 

อาจารย์ผู้สอน

มคธ  ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)

บทเรียน ม.ต้น เนื้อหา คอร์สรวม เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ 

โดยในแต่ละบทเรียน จะมีโจทย์ให้น้องๆได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยแบบละเอียด และสอดแทรกเทคนิคคณิตศาสตร์ A-Point 

ที่เป็นเทคนิคที่พี่ป่านใช้ในการสอน เพื่อช่วยให้น้องๆสามารถเข้าใจ และจับหลักของวิชาคณิตศาสตร์ได้โดยไม่ต้องท่องจำ 

และยังสามารถนำไปประยุคใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับอื่นๆได้ต่อไป 

#คณิต #ALevel #ม.ต้น #พี่ป่าน

ชม.เรียนจริง : 37 ชม. ชม.เรียน +20% : 44.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 8 เดือน

฿2,900.00