keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เคมี ม.5 เทอม2 โรงเรียนเตรียมอุดม (3213-3215)

รหัส : 3284-S02

ความยาววิดีโอ 87 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 96 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,100.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย เนื้อหา Pack เคมี ม.5 เทอม2 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
จัดเนื้อหาตามโรงเรียน โดยเนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน ,PAT2 ,วิชาสามัญ

บทเรียน