ม. ต้นเนื้อหา AnyWhere

เคมี
ชื่อคอร์ส AN3116-V01 : การแยกสาร

ชื่อคอร์ส : AN3116 การแยกสาร

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

“ครูหมู”

อ.โสภณ  วณิชพรประเสริฐ

•           ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

•           ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์  มากกว่า 8 ปี

•           วิทยากรรับเชิญ  โครงการติวเข้มต่างๆมากกว่า  3 ปี

•           ร่วมสอนโครงการ CSR ภายใต้ Learn Education 4 ปี มากกว่า 150 โรงเรียน

รายละเอียดคอร์ส

เนื้อหาเคมี ระดับชั้น ม.ต้น เรื่องการแยกสาร

สอนเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจ พร้อมเทคนิคช่วยจำ

เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน, O-NET ม.3 และ IJSO

นอกจากนี้ มีการสรุปเนื้อหาให้กระชับ และเทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิคหมูหมู

เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

1. การแยกสารเนื้อผสมด้วยวิธีต่างๆ

2. การแยกสารละลายด้วยวิธีต่างๆ

3. การกลั่น

4. การสกัดด้วยตัวทำละลาย

5. โครมาโทกราฟี

เพิ่มเติม : หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

โดยจะมีพี่ๆ ทีมวิชาการให้บริการตอบข้อสงสัยของน้องๆ ภายใน 24 ชั่วโมง

 

สนใจสั่งซื้อคอร์ส ShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

ชม.เรียนจริง : 10 ชม. ชม.เรียน +20% : 12 ชมอายุคอร์สเรียน : 6 เดือน

฿1,000.00