ตะลุยโจทย์เข้า ม.1 AnyWhere

ชื่อคอร์ส AN9203-V04 : ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1

ชื่อคอร์ส: AN9203 ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1

รายละเอียดคอร์ส  

อาจารย์ผู้สอน:  พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา, พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาสลภานุมาศ, พี่หมู โสภณ วณิชพรประเสริฐ

ระดับของเนื้อหา: ทบทวนบทเรียนทั้งหมดและฝึกทำข้อสอบกับครูผู้สอน เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาเรียงลำดับตามบทเรียน

เหมาะสำหรับ :

- น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

- น้องที่ต้องการเตรียมตัวสอบ O-NET

- น้องเตรียมตัวแข่งขันสอบเข้า ม. 1 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

ชม.เรียนจริง : 36 ชม. ชม.เรียน +20% : 43.3 ชมอายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿4,500.00