keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack Advanced คณิตฯ - วิทย์ เล่ม 3

รหัส : 4893-S02

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

ช่องทางการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

ระดับของเนื้อหา: : ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4
เหมาะสำหรับ :
-        น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน
-        น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน
-        น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

4018 วิทยาศาสตร์ Advanced เล่ม 3

- ปริมาณทางฟิสิสกข์และการเคลื่อนที่

- งานและพลังงาน

- พลังงานในชีวิต

4817 คณิตศาสตร์ Advanced เล่ม 3

- แบบรูปและความสัมพันธ์

- คู่อันดับและกราฟเบื้องต้น

- ระบบสมการ

- มุมและเส้นขนาน